Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Bližší informace najdete zde.

Jak se orientovat v AV konektorech a kabelech

Jak nalézt nejvhodnější kabel?


Nejprve si z níže uvedeného přehledu vyberte přístroje, které chcete propojit. V přehledu jsou uvedena nejčastěji používaná zařízení a jejich typické konektory. A pokud si nevíte rady, který konektor zvolit, podívejte se na přehled konektorů, který popisuje jejich vlastnosti a uvádí vzájemné srovnání. Poté již znáte nejvhodnější konektory včetně jejich názvu, takže Vám nic nebrání v tom, vybrat si kabel osazený Vámi vybranými konektory, který propojí Vaše přístroje tím nejvhodnějším a nejkvalitnější způsobem.


Nejčastěji používané konektory na TV

Nejčastěji používané konektory na LCD a Plasmové televizi

Nejčastěji používané konektory na satelitech, set top boxech, DVD a video

Nejčastěji používané konektory na AV Receiveru

Nejčastěji používané konektory na HIFI a hudebních nástrojích

Nejčastěji používané konektory na CD a MP3


Nejčastěji používané konektory na kamerách a foťácích

Nejčastěji používané konektory na PC a noteboocích

Přehled konektorů a jejich vlastností

Konektor HDMIHDMI - konektor pro digitální přenos obrazového i zvukového signálu. HDMI (High Definition Multimedia Interface) je osazen 19 piny (typ A), které přenášejí audiosignály a video data plně digitálně, díky čemuž nedochází ke ztrátám kvality při převodu digitálního signálu na analogový a zpět. Obsahuje i komunikační datový kanál pro přenos informací mezi zařízeními. HDMI je zpětně kompatibilní s DVI-D.
Kvalita videosignáluKvalita videosignáluKvalita videosignáluKvalita videosignáluKvalita videosignálu 

Konektor DVI-DDVI-D - Konektor pro digitální přenos obrazového signálu. DVI-D (Digital Visual Interface - Digital) je rozšířen převážně v počítačové oblasti a jsou jím osazeny převážně zobrazovací zařízení jako např. videoprojektory či monitory, ale lze se s ním setkat i u DVD přehrávačů. Konektor je osazen 25 piny.
Kvalita videosignáluKvalita videosignáluKvalita videosignáluKvalita videosignálu 


Konektor SCARTSCART - Konektor pro přenos obrazového i zvukového signálu, osazen 21 piny. Obrazová informace je přenášena signály základních barev RGB (červená, zelená, modrá) tvořících televizní obraz. Velmi dobrá vzájemná kompatibilita zařízení a vysoká kvalita obrazu. Výhoda kabelu osazeného konektory SCART spočívá v přenosu video i audio signálu ve vysoké kvalitě a jednoduché instalaci.
Kvalita videosignáluKvalita videosignáluKvalita videosignáluKvalita videosignálu 

Konektor komponentní videoKomponentní video (další označení složkové video, YCrCb nebo YPrPb; YUV) - přenos video signálu pomocí tří kvalitních kabelů s konektory typu RCA (neboli CINCH). Video signál je rozdělen na jasovou složku (Y) a dále na červenou (Cr/Pr) a modrou (Cb/Pb) barevnou rozdílovou složku, což zajišťuje vysokou kvalitu barevného rozlišení i jasu. Barevné rozdílové složky vyjadřují, jak se červený resp. modrý signál odlišuje od zelené – přenášeny jsou pouze rozdíly barev. Typické označení je zelená, modrá, červená barva CINCH konektorů.
Kvalita videosignáluKvalita videosignáluKvalita videosignáluKvalita videosignálu 


Konektor S-videoS-VIDEO - (další označení miniDIN 4, Y/C) - přenos video signálu rozloženého na jasovou (černobílou) a barevnou složku, což příznivě ovlivňuje zejména jas. Kvalita přenášeného signálu je nižší než u přenosu video signálu třemi složkami (komponentní video či RGB), ale výrazně lepší než u kompozitního video signálu.
Kvalita videosignáluKvalita videosignáluKvalita videosignálu 

Konektor VIDEOVIDEO - (další označení kompozitní video, FBAS, CVBS) - často používaný konektor typu RCA (neboli CINCH) pro přenos video signálu. Pohodlný způsob propojení, neboť všechny složky video signálu jdou jedním kabelem. Avšak společné vedení složek způsobuje vzájemné ovlivňování, což ve výsledku snižuje kvalitu přenášeného video signálu. Typické označení je žlutá barva CINCH konektoru.
Kvalita videosignáluKvalita videosignálu 

Konektor IEC anténní INKonektor IEC anténní OUTIEC (anténní konektor) - konektor pro přenos audio a video signálu sloužící pro jednoduché připojení koaxiálního kabelu. Používán převážně pro propojení anténní zásuvky a přijímače. Méně vhodný pro další rozvod audio/video signálu mezi zařízeními.
Kvalita videosignáluKvalita videosignáluKvalita videosignálu 


Konektor Digital audioDigital audio - konektor typu RCA (neboli CINCH) sloužící pro přenos audiosignálu v digitální formě, což přináší výhodu v tom, že vícekanálový zvuk lze přenášet pomocí jednoho konektoru. Do výstupu digital audio se doporučuje připojit kabel speciálně určený pro přenos digitálního signálu osazeného konektory RCA (CINCH). Typické označení je oranžová barva CINCH konektoru.
Kvalita audiosignáluKvalita audiosignáluKvalita audiosignáluKvalita audiosignáluKvalita audiosignálu 

Konektor Audio stereoAUDIO (stereo) - dva konektory typu RCA (neboli CINCH) určené pro přenos dvoukanálového (stereo) audio signálu. Typické rozlišení pro levý kanál L (left) je bílá barva konektoru a pro pravý kanál R (right) červená barva.
Kvalita audiosignáluKvalita audiosignáluKvalita audiosignálu 

Konektor JACKJACK 3,5mm stereo - konektor pro přenos dvoukanálového (stereo) audio signálu. Nejčastěji je používán pro audio výstupy MP3, CD přehrávačů a pro přídavné vstupy audio systémů.
Kvalita audiosignáluKvalita audiosignáluKvalita audiosignálu 


Konektor FIREWIRW 4pinFIREWIRE 4pin (rozhraní IEEE 1394) - konektor osazený čtyřmi piny používaný převážně v počítačové oblasti pro vysokorychlostní přenos dat. Typicky slouží pro propojení mezi videokamerou, případně fotoaparátem a počítačem.
Kvalita audiosignáluKvalita audiosignáluKvalita audiosignáluKvalita audiosignálu 


Konektor FIREWIRW 6pinFIREWIRE 6pin - konektor osazený šesti piny používaný převážně v počítačové oblasti pro vysokorychlostní přenos dat. Typicky slouží pro propojení mezi počítačem a videokamerou, případně fotoaparátem.
Kvalita audiosignáluKvalita audiosignáluKvalita audiosignáluKvalita audiosignálu 

 


Kvalita videosignáluKvalita videosignáluKvalita videosignáluKvalita videosignáluKvalita videosignálu  nejvyšší kvalita video signálu (případně audio/video signálu)
Kvalita videosignáluKvalita videosignáluKvalita videosignálu         standardní kvalita video signálu (případně audio/video signálu)
Kvalita audiosignáluKvalita audiosignáluKvalita audiosignáluKvalita audiosignáluKvalita audiosignálu  nadstandardní kvalita audio signálu
Kvalita audiosignáluKvalita audiosignáluKvalita audiosignálu         standardní kvalita audio signálu
Kvalita audiosignáluKvalita audiosignáluKvalita audiosignáluKvalita audiosignálu     nadstandardní kvalita datového signálu


Zkratky u produktů Microsoft

Jelikož softwarové produkty Microsoftu jsou plné různých zkratek, rozhodli jsme se, že Vám s výběrem správné verze trochu pomůžeme.

GGK - Legalizační kit (Sada speciálně určená k legalizaci softwaru. Licence je nepřenosná)

VUP - version upgrade (upgrade ze starších verzí dané produktové řady)

PUP - produkt upgrade (upgrade z jiné produktové řady, nebo z jednoho z produktů, který PUP obsahuje)

CUP - competitive upgrade (upgrade z konkurenčních produktů)

CVUP, CPUP - u určitých produktů dochází ke kombinaci výše uvedených upgrade. Lze upgradovat jak konkurenční tak starší produkty.

AE - academic education (školní verze)

GOVT - government (produkty pro státní správu - myšleno samosprávu na úrovni obcí a okresů)

OLP NL - Open License No Level (základní hladina licencí minimální požadavky 5 jakýchkoliv licencí pro uzavření smlouvy)

OLP B - Open License B (hladina od 150 bodů, dosažených v jedné z produktových skupin Aplikace, Systémy, Servery)

OLP C - Open License C (hladina od 500 bodů, dosažených v jedné z produktových skupin Aplikace, Systémy, Servery)

EULA – End User License Agreement (Smlouva mezi výrobcem a uživatelem softwaru, přesně stanovující pravidla, podle nichž lze se softwarem nakládat při jeho instalaci a provozu. Souhlas s ustanoveními této smlouvy uživatel většinou projevuje nainstalováním daného software.)

FPP – Full Package Product (Licence softwaru dodaná v krabici, která je řešením pro zákazníky, kteří potřebují jenom jednu nebo dvě licence.)

OEM – Original Equipment Manufacture (Takto označovaný produkt je plnohodnotným softwarem, který za cenově výhodných podmínek dodávají výrobci počítačů předinstalovaný na nových počítačích.)

Volume Licensing – Multilicenční programy Microsoft (Open License, Open Value, Open Value Subscription, Select, Enterprise Agreement, Enterprise Agreement Subscription)

NL – No Level (Cenová kategorie multilicenčního programu Open License (Business)

Non Company Wide – Necelopodniková varianta Open Value (Firma nemusí do smlouvy zahrnout všechny oprávněné počítače, ale nakupuje pouze podle počtu licencí)

Company Wide – Celopodniková varianta Open Value (Firma musí do smlouvy zahrnout veškeré oprávněné počítače a pokrýt je alespoň jedním z Platformových produktů

Garance ceny - Po celou dobu trvání smlouvy platí garance cen produktů. Cena je stanovena v okamžiku podpisu smlouvy a je stejná po dobu trvání smlouvy

Oprávněný počítač - Pod pojmem oprávněný počítač se rozumí počítač nebo jiné zařízení, které splňuje minimálně požadavky pro provoz kteréhokoliv z platformových produktů. Oprávněným počítačem není: server, jakýkoli systém, který je určen jenom pro provoz line-of-business softwaru nebo zařízení, které pracuje s vestavěným operačním systémem (Embeded)

Software Assurance - Tento program představuje komplexní program údržby napomáhající řídit pořizování technologií, rozšiřovat schopnosti a znalosti pracovníků oddělení informačních technologií (IT), snižovat výdaje na podporu a efektivně plánovat nasazení nového softwaru. Některé multilicenční programy umožňují zákazníkovi zakoupit program Software Assurance spolu s licencemi, přičemž všechny programy na bázi předplatného jej obsahují automaticky. Další informace o výhodách a aktivaci výhod naleznete na webu na adrese www.microsoft.com/cze/licence/Programy
Fullfilment – Média (Disky CD určené k instalaci softwaru)

CAL – Client Access License (Klientská licence pro přístup ke službám některého serveru. Je to licence = oprávnění, nikoli klientský software)

SBS CAL – Small Business Server Client Access License (Klientská přístupová licence k Small Business Serveru. Opravňuje uživatele nebo zařízení využívat služeb poskytovaných daným serverem)

CORE CAL - Souhrná klientská přístupová licence, která zákazníkům umožňuje přístup k produktům Microsoft Windows Server, Microsoft Exchange Server, Microsoft SharePoint Server a Microsoft Systems Management Server.

Vysvětlení dalších důležitých pojmů, zkratek a výrazů využívaných v licenčních dokumentech naleznete v slovníku na internetové adrese www.microsoft.cz/glossary
lepší ceny po přihlášení vlastní servis kamenná prodejna
X
Zboží přidané do košíku
###
(kód: 
###
)
Zboží Ks Cena
###
###
###
###
V košíku:
###
###