Často kladené dotazy

10.04.2024

Jak postupovat při reklamaci?

Nejrychlejšího vyřízení reklamace dosáhnete reklamováním zboží přímo v autorizovaném servisu. Jejich seznam naleznete na našich stránkách, v návodu, který je přiložen u zboží, popř. v záručním listě, je-li ke zboží vydán, nebo na webu výrobce.

Kontaktujte autorizovaný servis a popište problém. Servis vám poskytne úplné a odborné informace, sdělí vám, zda se opravdu jedná o vadu a zda je možné ji odstranit svépomocí nebo je nutné zahájit reklamační řízení.

V případě velkých spotřebičů nabízejí některé servisy výjezd svého technika přímo k vám, u malých spotřebičů je často možnost objednání přepravy na náklady servisu (v rámci záruky) jindy je nutné doručit zboží do servisu osobně, či poštou.

Pokud posíláte zboží do servisu, doporučujeme přiložit:

  • kopii dokladu o koupi či jiný doklad prokazující koupi zboží
  • popis závady a vaše kontaktní údaje.

V případě, že pro zboží neexistuje autorizovaný servis, nebo chcete z nějakého důvodu reklamaci uplatnit přímo u nás, postupujte dle tohoto návodu: Jak správně reklamovat

Autorizovaný servis mi dal protokol o neopravitelnosti

Pokud vám v autirzovaném servisu sdělili, že je zboží neopravitelné (máte potvrzení) a že máte reklamaci dořešit s prodejcem kvůli vrácení peněz či výměně za nový kus, napište nám email na adresu info@suntech.cz a do přílohy emailu nahrajte oskenovaný protokol ze servisu a nákupní doklad. Následně zadáme požadavek v distribuci a přibližně za týden obdržíte do emailu dobropis. Na něm potřebujeme vyplnit číslo bankovního účtu, kam budou peníze poslány a podpis, že s dobropisem souhlasíte. Takto vyplněný a podepsaný ho prosím pošlete zpět k nám. Podepsaný a vyplněný dobropis předáme k proplacení.

Zboží bylo dodáno nekompletní nebo neodpovídá objednanému typu

Prosíme, napište nám v obou případech podrobnosti prostřednictvím emailu na adresu info@suntech.cz a my vám následně poradíme jak dále v konkrétním případě postupovat. Musíme nejdříve najít příčinu, proč se tak stalo, tedy dohledat kamerový záznam, zkontrolovat přebývající kus na skladě, či v případě špatně dodaného zboží rozlišit, zda skladník zabalil jiné zboží, zda se nám špatně už naskladnilo od dodavatele, či se jedná o tentýž produkt, jen výrobcem inovovaný. Hlavně při identifikaci špatně dodaného zboží pomohou přiložené fotografie dodaného produktu.

Vrácení zboží ve 14denní lhůtě

U nás zakoupené zboží můžete nepoškozené a nepoužité vrátit bez udání důvodu během zákonné 14denní lhůty od data jeho převzetí. Platí to samozřejmě i na objednávky s osobním odběrem. Právo se nevztahuje na objednávky v rámci obchodní či podnikatelské činnosti, tedy pokud je na faktuře uvedeno vaše IČ.

Pro dodržení lhůty je rozhodující, kdy je odstoupení od smlouvy odesláno. Lhůta pro odstoupení se tak považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle podnikateli oznámení, že od smlouvy odstupuje.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních, a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem (např. převezme-li si zákazník zboží v pátek, doba pro odstoupení se počítá od soboty včetně).

Zboží si můžete vyzkoušet tak, jako byste si jej kupovali v kamenné prodejně. Nemělo by dojít k jeho zjevnému opotřebení. Zboží může být použito, ale je třeba myslet na náklady, které budeme mít s uvedením zboží do původního stavu a které mohou být požadovány k úhradě.

Obal není nutný - Obal není předmětem koupě ani součástí koupené věci. I přesto máme právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny dle povahy konkrétního zboží a jako takové jsou poté zákazníkovi naúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží.

Účtování těchto poplatků předejdete, pokud zboží uvede do původního stavu sami (očištění, zkompletování, správné zabalení apod.) S ohledem na různorodost zboží je každý případ odstoupení od smlouvy řešen individuálně.

Jaké dokumenty přiložit? K vrácenému zboží doporučujeme vždy přiložit dokument, který potvrdí, že jste zboží zakoupili u nás a stručný průvodní dopis, který nám umožní okamžité zahájení zpracování vaší vratky zboží. Můžete též použít tento vzorový formulář

Jak postupovat v případě poškozené zásilky?

Při přebírání zboží od přepravce si prosím pečlivě zkontrolujte dodané zboží. Zásilku, která jeví známky poškození, nepřebírejte. Případně lze za dozoru přepravce zásilku otevřít a zkontrolovat, zda je zásilka kompletní a nepoškozená. Určitě je dobré tento fakt zapsat do protokolu o převzení zásilky.

Je-li zboží poškozeno, ačkoliv byl obal neporušený, je potřeba o této skutečnosti neprodleně informovat buď přepravce, nebo naší společnost, v závislosti na druhu vámi vybrané přepravy:

  • Česká pošta: oznamte osobně v den doručení na jakékoliv pobočce pošty.
  • PPL: Vyplňte tento formulář na webu PPL, případně oznamte do 3 pracovních dnů na tel. 840 775 775. Je potřeba nafotit obal a zachovat jej pro pozdější řešení pojistné události.

Potřebuji zpětně změnit fakturační údaje

Pokud potřebujete dodatečně upravit nebo doplnit některé fakturační údaje, stáhněte si tento změnový formulář, vyplněný a podepsaný jej zašlete pozemní poštou na adresy naší provozovny. Po zpracování požadavku obdržíte emailem opravenou fakturu v .PDF formátu.

Změnu fakturačních údajů lze provést nejpozději do 10 kalendářních dnů od vystavení faktury.

Změna je zpoplatněna administrativním poplatkem 50,- Kč.

Změna z firmy na fyzickou osobu nebo z firmy na jinou firmu není možná.

Fakturu nelze zpětně rozdělit na více dokladů.